Jak wykonać elewację z płytek klinkierowych?

Systemy ocieplenia ścian budynków z płytkami elewacyjnymi klinkierowymi jako wierzchnią warstwą elewacji

Elewacja klinkierowa - Istnieje kilka systemów wykonania elewacji z płytek klinkierowych z warstwą termoizolacyjną:

1. Tradycyjny  system ocieplenia z wierzchnia warstwą  z płytek elewacyjnych.

Składa się  z warstwy termoizolacyjnej (styropianu lub wełny mineralnej) montowanej do podłoża za pomocą łączników mechanicznych i zaprawy klejącej. Na powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjnych wykonuje się warstwę zbrojoną przy użyciu zaprawy klejowej i siatki z włókna szklanego. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 3-5 mm Mocowanie izolacji do podłoża za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym odbywa się poprzez siatkę zbrojącą i płyty termoizolacyjne. Mocowanie mechaniczne wykonuje się w trakcie wykonania warstwy zbrojonej. Ilość łączników mechanicznych zależy od zastosowanego systemu i dokumentacji technicznej minimum 5 szt./m2, w strefach brzegowych  (narożniki budynku, okna) min 8 szt./m2. Na tak przygotowane podłoże zostaje przyklejona płytka klinkierowa, spoiny pomiędzy płytkami wypełnia się  zaprawą fugową.

2. System ze specjalnie wyprofilowaną płytą izolacyjną z prowadnicami, ułatwiającą klejenie płytki klinkierowej

Warstwę izolacyjną stanowi specjalnie wyprofilowana płyta  EPS z prowadnicami wyznaczającymi poszczególne poziomy płytek elewacyjnych. Prowadnice utrzymują szerokość i rozstaw fug poziomych oraz znacznie ułatwiają klejenie płytki elewacyjnej. Płyty styropianowe montowane są do podłoża za pomocą zaprawy klejącej i łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym. Łączniki umieszcza się  w specjalnie przygotowanych miejscach na płycie, minimum 9 szt/m2. Powierzchnia płyty jest następnie gruntowana przy użyciu mostka szczepnego. Na tak przygotowaną warstwę izolacyjna zostaje przyklejona płytka klinkierowa. Grubość warstwy zaprawy klejowej nie powinna być mniejsza niż 4 mm.  Spoiny pomiędzy płytkami wypełniane są zaprawą fugową.

3. System elewacyjnych  termoizolacyjnych paneli z płytką elewacyjną  zatopioną w materiale termoizolacyjnym

Płyty o wielkości około 1 m2 są wytwarzane poprzez zatopienie płytki klinkierowej o grubości 14 lub 17 mm w materiale izolacyjnym: poliuretanie lub styropianie. Gotowe panele są przytwierdzane do elewacji za pomocą łączników mechanicznych i łączone ze sobą za pomocą kleju. Po zamocowaniu, w niektórych systemach istnieje jeszcze konieczność wklejenia płytek na połączeniach poszczególnych paneli. Ostatnim etapem jest fugowanie, które przebiega podobnie jak w innych systemach.

Może Cię też zainteresować:

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij znajomym

Pozostałe porady

Zobacz nasze
wybrane realizacje