Prawdziwy Klinkier co to jest i jak powstaje?

Słowo klinkier jest obecnie nadużywane. Określa się tym mianem nie tylko produkty klinkierowe, ale również inne produkty ceramiczne, które nie posiadają właściwości klinkieru.

Poniżej przedstawiamy szereg informacji, które mamy nadzieję, wyjaśnią różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami wyrobów ceramicznych i dadzą odpowiedź na pytanie jakie produkty wybrać do konkretnych zastosowań. Do czego warto wybrać klinkier? Jaka jest różnica między gresem a klinkierem?

Co to jest klinkier?

Przypomnijmy, że klinkierem możemy nazwać produkty o nasiąkliwości poniżej 6%, wytrzymałości na obciążenia niszczące minimum 28 N/mm2 oraz gęstości netto co najmniej 1900 kg/m3. Cechy te gwarantują długowieczność, odporność na czynniki niszczące, trwałość koloru oraz wiele praktycznych cech jak np. odporność na zabrudzenia.

Z czego składa się klinkier?

Wyroby klinkierowe powstają w tradycyjnej technologii tzw. "ciągnionej" z masy plastycznej. Najwyższej jakości gliny zostają wypalone w temperaturze około 1100 °C w wyniku czego otrzymujemy wyjątkowo twardy i odporny spiek ceramiczny o specyficznych właściwościach:

  • nasiąkliwość poniżej 6%,
  • wytrzymałość na obciążenia niszczące minimum 28 N/mm2
  • gęstość netto co najmniej 1900 kg/m3.

Czy klinkier trzyma ciepło?

Produkcja w technologii "ciągnionej" sprawia, że powstałe produkty charakteryzują się strukturą materiału, która z jednej strony gwarantuje niską nasiąkliwość i mrozoodporność, z drugiej natomiast pozwala na łatwe odprowadzenie w postaci pary wodnej nie tylko wody, która przeniknie do wnętrza tego materiału, ale również wody z podłoża. Dlatego produkty te sprawdzają się w pełni na zewnątrz w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Jak powstaje klinkier? Proces produkcji klinkieru w Feldhaus omówiony krok po kroku

Glina należy do najstarszych, najtrwalszych i najbardziej wielostronnych materiałów budowlanych w historii. Produkty ceramiczne to produkty wypalone z gliny - od greckiego słowa keramos oznaczającego ziemię, glinę. Klinkierem możemy nazwać zaś produkty ceramiczne o wyjątkowo korzystnych dla użytkowania i wpływających na wysoką trwałość parametrach technicznych takich jak: bardzo niska nasiąkliwość i wysoka wytrzymałość na ściskanie. Produkty klinkierowe uzyskuje się wypalając specjalne rodzaje gliny w temperaturze znacznie powyżej 1000° C.

Co wyróżnia nasz klinkier?

Wieloletnie doświadczenie oraz nasza pasja doprowadziły do tego, że w fabrykach producenta klinkieru Feldhaus można znaleźć wiele rozwiązań i technologii nie stosowanych w żadnych innych zakładach produkcyjnych. Nasze nowatorstwo sprawia, że wytyczamy nowe trendy i jesteśmy pionierami nowych technologii produkcji. Firma Feldhaus posiada kilka patentów dotyczących produkcji wyrobów klinkierowych.

Jakie wyroby klinkierowe są wytwarzane w fabrykach Feldhaus?

Cały proces produkcji wszystkich wytwarzanych przez naszą firmę wyrobów klinkierowych tj. płytek, bruków i cegieł jest w pełni zautomatyzowany i precyzyjnie sterowany przez komputery. Produkując klinkier korzystamy wyłącznie z wysokogatunkowych rodzajów gliny. We własnych kopalniach wydobywamy tzw. glinę łupkową- jedną z najlepszych używanych do produkcji wyrobów klinkierowych.

Jak wygląda produkcja klinkieru?

Glina po wydobyciu jest wstępnie mieszana i poddawana procesowi homogenizacji czyli ujednorodnienia. Kolejnym etapem jest skomponowanie odpowiedniej mieszanki poprzez mieszanie gliny (lub kilku rodzajów gliny) z kruszywem (piaskiem, szamotem, mączką ceramiczną) oraz dodanie wody. Surowiec jest podawany do zasilacza, a następnie przechodzi przez szereg urządzeń takich jak: kołognioty, przecieraki, walce, których zadaniem jest rozdrobnienie, wymieszanie i ujednorodnienie surowca.

Gotowa mieszanka o wilgotności około 17-18 % trafia do prasy próżniowej, gdzie pod bardzo wysokim ciśnieniem jest formowane pasmo gliny, które dzielone jest na sztuki za pomocą ucinacza. Na tym etapie niektóre produkty są angobowane (powierzchniowo barwione) oraz poddawane procesowi kształtowania struktur na powierzchni lica.

Uformowane w ten sposób wyroby klinkierowe mają około 8-10% większe rozmiary od produktu finalnego, skurczeniu ulegną w dalszej części procesu technologicznego podczas suszenia i wypału. Kolejny krok to ułożenie na wózkach piecowych, które trafiają do suszarni tunelowej o długości ponad 100 m. W suszarni przebywają do 72 godzin. Proces ten powinien przebiegać powoli, w przeciwnym wypadku produkty mogą pękać i ulegać deformacji. Warunki (temperatura, wilgotność) w poszczególnych miejscach suszarni zmieniają się i są tak dobrane, aby zapewnić optymalne suszenie produktów.

W kolejnym etapie wózki z wysuszonymi produktami trafiają do pieca tunelowego o długości również ponad 100m. Temperatura w piecu jest ustawiona według tzw. "krzywej wypału" charakterystycznej dla każdego rodzaju gliny. "Krzywa wypału" określa bardzo precyzyjnie temperaturę w każdym punkcie pieca. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów technicznych oraz jakości produktów finalnych wózki piecowe z wyrobami przesuwają się bardzo powoli. Początkowo produkty są ogrzewane, aż trafiają do strefy wypału, gdzie zależnie od użytego rodzaju gliny, temperatura może osiągnąć nawet 1200° C. Następnie wypalone już produkty muszą zostać również powoli ostudzone. Cały proces wypału trwa do 72 godzin. Po ostudzeniu gotowe już produkty klinkierowe są sortowane i pakowane.